Prispolicy

Alla priser som annonseras är annonserade exklusive eventuella avgifter Lanomania behöver ta, det vill säga arbetsgivaravgifter med mera dras av vid löneutbetalning.

Man måste ha deltagit i turneringen på plats, varit med i prisutdelningen och blivit fotograferad för att få del av priset där Lanomania äger rätten till bilderna. Som prisutdelare äger Lanomania rätten till pressbilder med vinnare, antingen under prisutdelningen eller efter evenemanget.

Det är upp till deltagaren att skicka in de nödvändiga uppgifterna (personkonto, personnummer, fulla namn samt adress) inom en vecka efter evenemangets slut för att vara berättigad till vinsten.

  • Vinsten kommer att betalas ut till lagkaptenen. Det är sedan hens ansvar att distribuera vinsten till resterande lagmedlemmar.
  • Vid en löneutbetalning kommer arbetsgivaravgifterna dras av vinstpengarna och vi tar administrativ kostnad om betalningen ska delas upp på mer än en person (400:-/person).

Utbetalningen kan ta upp till 90 dagar. Tänkt på att om en vinnare tar tid på sig att skicka in uppgifter för utbetalning så drabbar det samtliga.

Här finns en länk som är bra för dig som är mottagare av priser.